Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Investment Analysis (DET114)Kavussanos Manolis
Strategic Business Decisions (DET162)Spiros Lioukas
.
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου MBA EXECUTIVE (DET165)Spyros Spyrou
.
Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Open Courses (DET102)Αγγελική Πουλυμενάκου
.
Διοίκηση Τεχνολογίας - Open Courses (DET101)Αγγελική Πουλυμενάκου
.
Διοίκηση Τεχνολογίας – Technology Management (MBA part-time) (DET158)Poulymenakou Angeliki
Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (ΟΣ) και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) (DET147)Nikolaou Ioannis
Στρατηγική για Δημόσιους Οργανισμούς (DET123)Lioukas Spiros
Στρατηγική Επιχειρήσεων (DET119)Lioukas Spiros
Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (DET172)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΑΣΙΑ
Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα (DET171)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ