Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ

Ο λογαριασμός e-mail όλων των προπτυχιακών φοιτητών έχει αλλάξει από xyz@dias.aueb.gr σε xyz@aueb.gr (φεύγει το "dias").
Για να δείτε το e-mail σας, χρησιμοποιήστε το https://webmail.aueb.gr με το ίδιο username/password που είχατε ήδη. Όλα τα μηνύματα που στέλνονται σε διευθύνσεις της μορφής xyz@dias.aueb.gr ανακατευθύνονται στη διεύθυνση xyz@aueb.gr, συνεπώς τυχόν ανακατεύθυνση (forward) του e-mail σας από το dias σε εξωτερικό e-mail, δεν ισχύει πια. Για ανακατεύθυνση των μηνυμάτων σας σε εξωτερικό e-mail, ανάκτηση κωδικού, χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείο κ.λπ., θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της σελίδας "Διαδικτυακή Βοήθεια".

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εγγραφή Χρηστών 

Κατά την πρώτη είσοδό σας στο eclass θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως εξής:

Φοιτητές: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/


Διδάσκοντες: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευτή --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/

Ανακοινώσεις