Διοίκηση Τεχνολογίας - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου

Περιγραφή

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και ουσιαστικότερο ρόλο στην κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιχείρηση να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της νέας τεχνολογίας θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων, καινοτομικών προϊόντων και την απόκτηση ισχυρου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το μεταπτυχιακό μάθημα Διοίκηση Τεχνολογίας διαμορφώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

 1. Στρατηγική Διοίκηση Τεχνολογικής Καινοτομίας
 2. Αποτελεσματική Διοίκηση Τεχνολογίας σε οργανισμούς που βασίζονται στην τεχνολογία
 3. Περιεχόμενα Διοίκησης Τεχνολογίας: Πλατφόρμες, Αγορές και Καινοτομία

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν στη Διοίκηση Τεχνολογίας και τα οποία αφορούν:

 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιχειρησιακής στρατηγικής βασισμένης στην τεχνολογική καινοτομία.
 • Τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να αναπτύξει ο σύγχρονος Διοικητικός Επιστήμονας προκειμένου
Περισσότερα  
Κωδικός: DET101
Κατηγορία: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι επιμέρους τομείς Διοίκησης μίας επιχείρησης όπως: Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Μάρκετινγκ, Στρατηγική.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται εκτενώς θεμελιώδεις έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως:

 • Αγορές, Ιεραρχία και Δίκτυα
 • Έλεγχος και Συνέργιες
 • Μετρικές Απόδοσης
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Τιμολόγηση & Κέρδος
 • Αποδοτικότητα & Κόστος
 • Ατομική & Ομαδική Δράση,
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα του μαθήματος γίνεται παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση στην τάξη πάνω σε διλήμματα και προβληματισμούς των σύγχρονων Managers.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  840
Αρ. Προβολών :  2728

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -