Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών - Open Courses

Αγγελική Πουλυμενάκου

Περιγραφή

Το πρόγραμμα εισάγει το σπουδαστή στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων (I.S.) που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, συνδέοντας τη με την επιχειρηματική αναλυτική (B.A.). Παράλληλα, το πρόγραμμα αναλύει τις επιχειρηματικές διαδικασίες ως βασικό στοιχείο των σύγχρονων επιχειρήσεων και της απόδοσής τους.

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Είδη Διοίκησης Απόδοσης και η λειτουργία τους στην επιχείρηση. Τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. Εφαρμογή εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας για τη Μοντελοποίηση και τη Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών.Κατανόηση της αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών διαδικασιών. Προσδιορισμός των απαιτήσεων για νέες υποδομές και νέα πληροφοριακά συστήματα.

Αρχές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Μετρικές απόδοσης διαδικασιών και πραγματικές μελέτες περίπτωσης επιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών συστημάτων: ERP, CRM, MIS, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική διακυβέρνη

Περισσότερα  
Κωδικός: DET102
Κατηγορία: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

H πρώτη διδακτική ενότητα θεμελιώνει εννοιολογικά την έννοια των συστημάτων εργασίας, των στοιχείων από τα οποία απαρτίζονται και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Οργανωσιακός (ανα)σχηματισμός - από βασικές ικανότητες σε βασικές διαδικασίες. Μετρικές επιχειρηματικής απόδοσης. Μεθοδολογίες για Διοίκηση Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Balance Score Card, Six Sigma κτλ).

Ο μετασχηματισμός λειτουργικών διαδικασιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες: ανάλυση και (ανα)σχεδιασμός. Αρχιτεκτονικές Πληροφορίας ως υποστηρικτές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (παραδείγματα από συστήματα ERP). Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Διαδικασίας με το εργαλείο ARIS.

 

Εισαγωγή στην έννοια της απόδοσης πληροφορίας: δεδομένα διοίκησης, μετρικές, μετρήσεις, δείκτες, εργαλεία και μέθοδοι. Επιλογές Τεχνολογίας Πληροφορίας (επιχειρηματική αναλυτική κτλ) για υποστήριξη της Διοίκησης Απόδοσης ΕΔ. Παρουσιάσεις πραγματικών μελετών περίπτωσης από προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές και συζήτηση στην τάξη.

 

Παρουσίαση εννοιών, μεθοδολογιών και εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας. Πραγματική μελέτη περίπτωσης και ανάθεση εργασίας με θέμα το σχεδιασμό διοίκησης ΤΠ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1431
Αρ. Προβολών :  5979

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -