Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Open Courses (INF112)

Γεώργιος Κ. Πολύζος

Περιγραφή

Τεχνολογίες μοντέρνων υπολογιστών και κύκλος σχεδίασης ολοκληρωμένων, γλώσσα assembly MIPS, μεταφραστές και αρχιτεκτονική υπολογιστών, αριθμητική υπολογιστών, μέτρα απόδοσης υπολογιστών,  σχεδιασμός με VHDL, σχεδιασμός μονάδας ελέγχου (control circuit), σχεδιασμός μονάδας δεδομένων (datapath), διοχέτευση και αποφηγή κινδύνων, σχεδίαση datapath και control ενός κύκλου και πολλαπλών κύκλων, παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών, εκτέλεση εκτός σειράς και εξαιρέσεις, μικροπρογραμματισμός, ιεραρχία μνήμης, εικονική μνήμη και Ι/Ο. Μελέτη των Pentium, PowerPC και RISC αρχιτεκτονικών, παραδείγματα σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων και System-on-Chip

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Γιατί Αρχιτεκτονική Υπολογιστών;
 • Σύγχρονη ιστορία Η/Υ
 • Επικοινωνία υλικού και λογισμικού
 • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα/Συστήματα
 • Σύνοψη μαθήματος

Διαφάνειες Ενότητας

 • Σχεδιασμός Datapath και Control ενός κύκλου
 • Σχεδιασμός Datapath και Control πολλών κύκλων

Διαφάνειες Ενότητας

 • Ιεραρχία Μνήμης και Απόδοση
 • Κρυφές μνήμες (caches)
 • βελτιστοποίηση και απόδοση
 • Εικονική μνήμη (virtual memory)
 • Cache στο Pentium 4

Διαφάνειες Ενότητας

Επίδειξη συστήματος FPGA.

Διαφάνειες Ενότητας

Redundant Array of Independent Disks

Διαφάνειες Ενότητας

ARM: A European (UK) Computer Architecture powerhouse

Διαφάνειες Ενότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1752
Αρ. Προβολών :  8521

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -