Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ανακοίνωση για τα μαθήματα  του Τμήματος ΔΕΤ

Τα μαθήματα του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο:
https://edu.dmst.aueb.gr/  όπου για να εισαχθείτε χρησιμοποιείτε κανονικά
το aueb account σας και κατόπιν εγγράφεστε στα μαθήματα που επιθυμείτε

Εγγραφή Χρηστών 

Κατά την πρώτη είσοδό σας στο eclass θα πρέπει να κάνετε εγγραφή ως εξής:

Φοιτητές: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/


Διδάσκοντες: Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευτή --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/