Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Georgios Zois

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος των Αλγορίθμων και επικεντρώνεται:
α) στη  σχεδίαση και ανάλυση πολυωνυμικών αλγορίθμων για προβλήματα συγκεκριμένων περιοχών, και
β) στην  έννοια των δύσκολων προβλημάτων και στις μεθόδους σχεδιασμού αλγορίθμων για αυτά.

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος μελέτη  τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων και ανάλυσης της πολυπλοκότητάς τους και η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων, οι  οποίες, για  μεγάλο αριθμό προβλημάτων από διαφορετικές περιοχές εφαρμογών,  θα τους επιτρέπουν να:

  • κατανοήσουν το βαθμό δυσκολίας τους
  • σχεδιάσουν και να  αναλύσουν  αποδοτικούς  αλγορίθμους
  • χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μαθηματικές μεθόδους.
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις