Κράτος και υγιής επιχειρηματικότητα. Big business after the 1980s. A comment on Adair Turner.

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με θέμα:

  • την σχέση κράτους και υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας
  • την χρηματιστικοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη δεκαετία του 1980. Σχολιασμό video με συνέντευξη του Adair Turner

 

Λέξεις-κλειδιά:

καινοτομία, Mazzucato, κράτος, αγορές, κρατικός καπιταλισμός, ανταγωνισμός, προσοδοθηρία, προστιθέμενη αξία, silicon valley, τεχνολογία, ΙΤ, Turner, managerial welfare-state capitalism