Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας - Open Courses (SES100)

Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση

Περιγραφή

Μέσω θεματικών διαλέξεων σημαντικών προσωπικοτήτων του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού ελληνικού χώρου αναλύονται η διάρθρωση και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Υπό το πρίσμα της πρόσφατης παγκόσμιας κρίσης και της ελληνικής κρίσης δημοσίου χρέους, τόσο τα επιτεύγματα, όσο και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 50 χρόνια αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των θεσμών, μακρο-οικονομιών σειρών, και στην υιοθέτηση μιας συγκριτικής οπτικής. 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Σύντομη απεύθυνση από την κ. Ιωάννα Πεπελάση σχετικά με τον χαρακτήρα του μαθήματος και αντίστοιχες απαιτήσεις για αυτό.

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση στην οποία τίθεται το γενικό μακροοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαλέξεις και θα τοποθετηθεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

οικονομικός κύκλος, περιοδιολόγηση, ύφεση, ανάπτυξη, χρονολόγιο, οικονομική ιστορία

 

 

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση στην οποία αναλύονται τα διαχρονικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας που παρατηρούνται σταθερά στον χρόνο.

 

Λέξεις-κλειδιά:

οικογενειοκρατία, διπλό έλλειμμα

Σε συνέχεια της διάλεξης της κ. Ιωάννας Πεπελάση σχετικά με τα σταθερά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας στην παρούσα διάλεξη γίνεται αναφορά και στην κρίση.

 

Λέξεις-κλειδιά:

δίκτυα, καρτέλ, price fixing, ανισότητα, φτώχεια

 

Διάλεξη της κ. Σοφίας Δημέλη, καθηγήτριας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την μακροοικονομική αποτύπωση της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας από το 1960 εως το 2009.

 

Λέξεις-κλειδιά:

δαπάνη, επένδυση, ΑΕΠ, ισοζύγιο, εξωτερικό εμπόριο, ανταγωνιστικότητα, οικονομικοί κύκλοι, εθνικολογιστική ταυτότητα, εγχώριο προϊον, εθνικό προϊόν, δημοσιονομικά μεγέθη

Διάλεξη του κ. Γεωργίου Κ. Μπήτρου, ομότιμου καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το πως και γιατί ξέσπασε η ελληνική κρίση.

 

Λέξεις-κλειδιά:

ελληνική κρίση, ερμηνεία, ponzi scheme, μεταπολίτευση, 1974, δημόσια διοίκηση, επενδύσεις

Διάλεξη του κ. Γεωργίου Κ. Μπήτρου, ομότιμου καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία προτείνει έναν κάνόνα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

τραπεζικό σύστημα, principal-agent, κόκκινα δάνεια, free banking, εξυπηρέτηση δανείου

Διάλεξη του κ. Στυλιανού Γώγου, υποψήφιου διδάκτορα με θέμα τους εθνικούς λογαριασμούς. Αναφορά στον θεωρητικό και υπολογιστικό ορισμό των εθνικών λογαριασμών.
Σύγκριση της εικόνας των εθνικών λογαριασμών της Ελλάδας με αυτή άλλων χωρών.
Παρουσίαση και σχολιασμός ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης από την δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα.
Υπολογισμός του ποσοστιαίου ρυθμού μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
 

Λέξεις-κλειδιά:

μεγέθυνση, Groningen Growth Development Center, Kuznets, Stone, Cobb-Douglas, Total Factor Productivity, κεφάλαιο, εργασία

 

Διάλεξη της κ. Χριστίνας Σμέτη σχετικά με την ελληνική βιομηχανία, την εξέλιξη της, και την επιρροή της κρίσης σε αυτή. Σύγκριση με άλλες οικονομίες.

 

Λέξεις-κλειδιά:

βιομηχανία, εξόρυξη και λατομεία, κατασκευές, μεταποίηση, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία

Διάλεξη του κ. Γιάννη Παπανικολάου, οικονομολόγου και οικονομικού συμβούλου με θέμα την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πορείας της Ελλάδας σε αυτή. Γίνεται αναφορά σε σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και παρατηρούμενες τάσεις.

 

Λέξεις-κλειδιά:

ατελείς αγορές, θεσμικό πλαίσιο, θεσμοί, παγκοσμιοποίηση, περιφερειακή συνεργασία, ενοποίηση, εθνική κυριαρχία, Robert Mundell, Optimum Currency Area, κοινό νόμισμα, ευρώ, διπλό έλλειμμα

Διάλεξη του κ. Πάνου Μάντζαρη, ανεξάρτητου συμβούλου με ειδίκευση στις τραπεζικές επενδύσεις, με αντικείμενο την προσπάθεια εισαγωγής στην Ελλάδα της προσωπικής και επαγγελματικής του εμπειρίας από τις ΗΠΑ. Ανάλυση των θεσμικών εμποδίων και της διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας που διαπίστωσε.

 

Λέξεις-κλειδιά:

επιχειρηματική κουλτούρα, τεχνογνωσία, United Fruit Company, θεσμοί, κίνητρα, ρίσκο, εμπόριο, εισαγωγές, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, επενδύσεις, διαπλοκή

Διάλεξη της κ. Βάλιας Αρανίτου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Κρήτης με θέμα την εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Με μεθοδολογικό εργαλείο την Πολιτική Οικονομία αναλύεται η φυσιογνωμία της εμπορίου στην Ελλάδα και πως αυτή επηρρεάζεται από την κρίση.

 

Λέξεις-κλειδιά:

πολιτική οικονομία, λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, mall, εκπτωτικά χωριά, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασία τις Κυριακές

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με θέμα την άνοδο και την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτές οι δυο χρονικές στιγμές σηματοδοτούν εξελίξεις που επηρρεάζουν όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στην οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 

Λέξεις-κλειδιά:

τείχος, Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ψυχρός Πόλεμος, Σχέδιο Μάρσαλλ, Βαλκάνια, πρόσφυγες, μεταναστευτικές ροές, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, εκδιομηχάνιση, αποβιομηχάνιση, οικονομικός φιλελευθερισμός, κράτος πρόνοιας, διπλό έλλειμμα

Διάλεξη του κ. Πάνου Μάντζαρη, ανεξάρτητου συμβούλου με ειδίκευση στις τραπεζικές επενδύσεις, με θέμα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας και ελληνικής ναυτιλίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

ναυτιλία, εφοπλισμός, σημαία ευκαιρίας, Ιαπωνία, παγκόσμιο εμπόριο, χύδην φορτίο, bulk, χρηματιστήριο, μετοχικό κεφάλαιο, δάνειο, ενέχυρο, προσωποπαγείς εταιρείες

Διάλεξη του κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, Καθηγητή Οικονομικής Επιστήμης, με θέμα τον ρόλο της Ελλάδας στην Παγκόσμια Οικονομία. Αναφορά στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

κεφαλαιακές ανάγκες, προπατορικό χρέος, 19ος αιώνας, πτώχευση 1893, Κανόνας Χρυσού, Μικρασιατική καταστροφή, Bretton Woods, ευρωζώνη, Παγκοσμιοποίηση, διεθνές εμπόριο, ΑΕΠ, μεγέθυνση, ανεργία, πληθωρισμός, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύγκλιση, ισοτιμία, έλλειμμα

Διάλεξη του κ. Νικόλαου Κ. Μπαλτά, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική.

 

Λέξεις-κλειδιά:

Κοινή Αγροτική Πολιτική, δασμοί, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, επιδοτήσεις, κοινοτικοί πόροι, παραγωγικότητα εργασίας, agenda 2000, αγρανάπαυση, Συνθήκη της Ρώμης, Γύρος της Ουρουγουάης, Γύρος της Χιλιετίας

Διάλεξη της κ. Μαρίνας Παπαναστασίου, Καθηγήτριας Middlesex University Business School με θέμα την επάρκεια και ασφάλεια τροφίμων. Πέραν των νεοκλασικών οικονομικών προσεγγίζεται η βιομηχανία και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στο τομέα των τροφίμων.

 

Λέξεις-κλειδιά:

food security, Sustainable Development Goals, πολυεθνικές επιχειρήσεις, βιομηχανία τροφίμων, επάρκεια τροφίμων, διεθνείς επιχειρήσεις, λιμός, παχυσαρκία, σοκολάτα, κακάο

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με θέμα:

  • την σχέση κράτους και υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας
  • την χρηματιστικοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη δεκαετία του 1980. Σχολιασμό video με συνέντευξη του Adair Turner

 

Λέξεις-κλειδιά:

καινοτομία, Mazzucato, κράτος, αγορές, κρατικός καπιταλισμός, ανταγωνισμός, προσοδοθηρία, προστιθέμενη αξία, silicon valley, τεχνολογία, ΙΤ, Turner, managerial welfare-state capitalism

Διάλεξη του κ. Αριστείδη Ν. Χατζή, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τα θεσμικά εμπόδια που επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

 

Λέξεις-κλειδιά:

θεσμικό έλλειμμα, οικονομική ανάπτυξη, Σύνταγμα, κοινωνικό συμβόλαιο, ατομικά δικαιώματα

Συμπερασματική διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με τα βασικά ζητήματα που τονίστηκαν, σχολιάστηκαν και αναλύθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.

Σύντομη αποφώνηση της κ. Ιωάννας Πεπελάση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4346
Αρ. Προβολών :  52524

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -