Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική

Eleni Vrentzou

Περιγραφή

Παρουσίαση του βασικού θεωρητικού πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, του Ισολογισμού, της Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και του Λογστικού Κύκλου.

Πρακτικές εφαρμογές σε πρόγραμμα μηχανογραφημένης λογιστικής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις