Πιθανότητες ΙΙ

Prof. Michalis Zazanis

Περιγραφή

Συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων

Απο κοινού κατανομή, περιθώριες και δεσμευμένες κατανομές.

Διακριτές και συνεχείς πολυμεταβλητές κατανομές

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις