ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η διαδικασία άσκησης δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης στον «πραγματικό κόσμο»: δηλαδή σε ένα πραγματικό περιβάλλον πολιτικών σκοπιμοτήτων, κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, οικονομικών και δομικών περιορισμών και διεθνών επιδράσεων. Το μάθημα εστιάζει στην αλληλεπίδραση πολιτικής (politics) και δημόσιας πολιτικής (public policy). Εξηγεί σε τι διαφέρει η Κυβέρνηση από την Διακυβέρνηση. Εξετάζει το ρόλο των θεσμών στη δημόσια πολιτική. Δείχνει, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια της δημόσιας πολιτικής. Χρησιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα δημόσιας πολιτικής (ορθολογικό μοντέλο, προσαυξητικό, «κάδος απορριμμάτων») για να εξηγήσει γιατί οι κυβερνητικές πολιτικές πολύ συχνά δεν είναι ορθολογικές. Εξηγεί τη λειτουργία της δημόσιας πολιτικής σε ένα περιβάλλον βαθιάς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλληλεξάρτησης και παγκοσμιοποίησης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -