Ανακοινώσεις Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΜΠΗΣ

Περιγραφή

Μέσω του παρόντος μαθήματος eclass στέλνονται ανακοινώσεις από το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ στους φοιτητές του. Οι ανακοινώσεις αφορούν, εκτός των άλλων, εκδηλώσεις που οργανώνει το τμήμα, δηλώσεις μαθημάτων, αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, κοκ. 

Ημερολόγιο