Λογιστική (Τμήμα Πληροφορικής Α-Λ)

ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ

Description

Σκοπός του μαθήματος “ Λογιστική” είναι η παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών και βασικών μηχανισμών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με σκοπό τη διαμόρφωση ενός θεμελιώδους γνωστικού υπόβαθρου απαραίτητου για την περαιτέρω μελέτη και εντρύφηση προχωρημένων θεμάτων λογιστικής.

Calendar