Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων 2014-2015

MARKAKIS EVANGELOS

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα αλγορίθμων έχει ως κύριο στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις για το σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων με θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση  ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι:

- Η σε βάθος εμπέδωση των τεχνικών σχεδιασμού αλγορίθμων και των δυνατοτήτων τους. 

- Η χρήση των κατάλληλων δομών δεδομένων στο σχεδιασμό αλγορίθμων.

- Η γνώση των κατάλληλων μαθηματικών μεθόδων και η χρήση τους στην ανάλυση αλγορίθμων (ορθότητα και πολυπλοκότητα).

- Η κατανόηση της έννοιας των “δύσκολων” (NP-complete) προβλημάτων και των μεθόδων αντιμετώπισής τους, π.χ. μέσω της σχεδίασης προσεγγιστικών αλγορίθμων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις