Ειδικά θέματα επιχειρησιακής έρευνας

Θανάσης Λιανέας

Περιγραφή

Περαιτέρω θέματα γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στη δυϊκή θεωρία, η μέθοδος Simplex: φάση Ι, φάση ΙΙ. Αλυσίδες Markov: πίνακες μετάβασης, εργοδικότητα, κανονικότητα, εξισώσεις ισορροπίας, πιθανότητες πρώτης μετάβασης, αναμενόμενος χρόνος, κατάταξη καταστάσεων, κλάσεις ισοδυναμίας, η τελική άπειρη μήτρα, συναρτήσεις κόστους. Διαδικασία αποφάσεως Markov, εύρεση βέλτιστης στρατηγικής, πεπερασμένος  – άπειρος ορίζοντας. Θεωρία ουρών: διαδικασίες γέννησης-θανάτου, ουρές Μ/Μ/1, ουρές Μ/Μ/s, ουρές Μ/Μ/s/k. Θεωρία αποφάσεων: δένδρα αποφάσεων, δέντρα Bayes. Θεωρία παιγνίων δύο  παικτών, μηδενικού αθροίσματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις