ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

FITSILIS PANAGIOTIS

Περιγραφή

To μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα τρία γενικά πεδία της διαχείρισης έργων λογισμικού:

·        τη διαχείριση των διαδικασιών (process management), που περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τον ορισμό, την αρχικοποίηση, τον προγραμματισμό της εκτέλεσης, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανάπτυξης ενός έργου πληροφορικής,

·        τη διαχείριση των πόρων (resource management), που περιλαμβάνει θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση της ομάδας ενός έργου πληροφορικής, στον καθορισμό ρόλων (μηχανικοί λογισμικού, προγραμματιστές, μέλη της ομάδας ελέγχου, τελικοί χρήστες κλπ), στην διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, και στην ανάθεση των δραστηριοτήτων του έργου σε ανθρώπους και μηχανές,

·        τη διαχείριση κόστους έργου (cost management΄), που περιλαμβάνει τη σύνταξη προϋπολογισμού έργου, την οικονομική παρακολούθηση έργων κ.α.

·        τη διαχείριση των προϊόντων-παραδοτέων του έργου (product / configuration management), που περιλα

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -