Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Καθηγήτρια Δημέλη Σοφία

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα θέματα της μικροοικονομικής ανάλυσης, ενώ παρέχεται και μια εισαγωγή στις βασικές μακροοικονομικές έννοιες.  Ειδικότερα εξετάζονται οι μηχανισμοί λειτουργίας της αγοράς, οι θεωρίες ζήτησης και προσφοράς των αγαθών, η οργάνωση και η συμπεριφορά της επιχείρησης, οι θεωρίες παραγωγής και κόστους, οι μορφές αγοράς (ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο) και τα οικονομικά των αγαθών της πληροφορίας. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, αναλύονται οι έννοιες και τρόποι μέτρησης του προϊόντος και του εισοδήματος καθώς και τα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών κύκλων. Τέλος, η ανάλυση συμπληρώνεται με την παρουσίαση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας.

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις