ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ Β. Δ. & Π. ΙΣΤΟ (DATA SCIENCE & WEB MINING))

Vazirgiannis Michalis - Βαζιργιάννης Μιχάλης

Περιγραφή

Καλωσή­ρθατε στις ιστοσελίδες του προπτυχιακού μαθήματος Data Science and Mining - Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μάθημα ξεκιναει Τετάρτη 04/10/2016 - class starts on

διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018),

Ώρες διδασκαλίας (Class schedule) είναι:

    Τετάρτη (Wednesday) 17:00-19:00 (Αίθουσα/Room Α23)
    Πέμπτη (Thursday) 09:00-11:00 (Αίθουσα/Room Α32)

Τα εργαστήρια θα σας ανακοινώνονται έγκαιρα στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-class.
=================
Σκοπός του Μαθήματος / Course Objectives

- Εξοικείωση με τεχνικές / αλγόριθμους ανάλυσης συνόλων δεδομένων και εργαλεία λογισμικού (Matlab) στον χώρο της εξαγωγής

γνώσης και μηχανικής μάθησης.

- Προετοιμασία για την συμμετοχή σε data mining cups (διεθνείς διαγωνισμούς)
Περιεχόμενο του μαθήματος/ Course content

Introduction to Machine Learning
-Pre-processing, Exploration, Feature selection, Dimensionality reduction, feature e

Περισσότερα  
Κωδικός: INF131
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις