Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική

Mageirou Evangelos

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Επενδύσεων και τα Οικονομικά Μαθηματικά, δηλαδή τα μαθηματικά τόκου και ανατοκισμού.  Έμφαση σε εφαρμογές στην πληροφορική, φύλλα λογισμικού κλπ.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο