Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική

Mageirou Evangelos

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Επενδύσεων και τα Οικονομικά Μαθηματικά, δηλαδή τα μαθηματικά τόκου και ανατοκισμού.  

Έμφαση σε εφαρμογές στην πληροφορική, φύλλα λογισμικού, στοιχεία προσομοίωσης.

CC - Αναφορά Δημιουργού
Ανθρώπινο Δυναμικό

Διδάσκων

Ευάγγελος Μαγείρου, Ομότιμος Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής

Γραφείο: Πατησίων 80, 6ος όροφος Τηλ. 210 8203 740

Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθούν, σαν συνάρτηση των μέτρων αποφυγής διάδοση του κορωνοϊού.

Επικοινωνία με ηλ. ταχυδρομείο  στο efm@aueb.gr.

 

Υπεύθυνος Φροντιστηρίων: Θα ανακοινωθεί

 

 

Βοηθήματα

Συγγράμματα

Ε.Φ. Μαγείρου: Οικονομικά Μαθηματικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εκδ. Gutenberg

Ν. Αλεξανδρή: Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδ. Σταμούλη

Συνιστώμενα: 

D. Luenberger: Investment Science, Oxford University Press

R. Schiller: Financial Markets Video Lectures 2011 (Youtube, Yale Courses) 

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

  • Πρόοδος περί το μέσο του εξαμήνου.
  • Τελική εξέταση

Ο βαθμός μαθήματος υπολογίζεται ως η στάθμιση προόδου και τελικής εξέτασης με συντελεστές 25% - 75%.

 Η πρόοδος λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ εφόσον ο βαθμός της είναι υψηλότερος αυτού της τελικής εξέτασης.  Δηλαδή Πρόοδος 3, Τελική εξέταση 6, Τελικός βαθμός 6.  Αντίθετα, Πρόοδος 8, Τελική 5, Βαθμός μαθήματος 0,25*8+0,75*5=5,75 στρογγύλευση στο 6.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Αξιολόγηση Επενδύσεων και τα Οικονομικά Μαθηματικά, δηλαδή τα μαθηματικά τόκου και ανατοκισμού.

Ενδεικτικά περιεχόμενα μαθήματος

- Οι επενδύσεις στην μακροοικονομική (υπόδειγμα Keynes)

- Απλός τόκος: Δικαιολόγηση με έννοιες arbitrage. Ευθεία μέθοδος. Εφαρμογές σε Γραμμάτια, Τραπεζικούς λογαριασμούς

- Σύνθετος τόκος: Τυπικοί λογαριασμοί.  Ευθεία μέθοδος.  Εφαρμογές σε Τραπεζικούς λογαριασμούς, Αξιολόγηση Επενδύσεων με NPV, υπολογισμός IRR

- Σειρές πληρωμών, απλές και γενικές.  Εφαρμογή στις επαναλαμβανόμενες επενδύσεις και την επιλογή τεχνολογίας

- Δάνεια και Ομολογίες.

- Χρηματοροές επενδύσεων και εφαρμογές. 

- Φύλλα λογισμικού, εφαρμογές στους οικονομικούς υπολογισμούς, εισαγωγή στην προσομοίωση

Ημερολόγιο