Δομές Δεδομένων 2009-2010

MARKAKIS EVANGELOS

Περιγραφή
Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές δομές δεδομένων και η χρήση τους στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έννοια της δόμησης δεδομένων και το ρόλο των δομών δεδομένων στην υλοποίηση αλγορίθμων ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος για την υλοποίηση των δομών δεδομένων χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις