Σύνοψη

Συμπερασματική διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με τα βασικά ζητήματα που τονίστηκαν, σχολιάστηκαν και αναλύθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.