6. Διαφημιστική εταιρεία

Στόχοι ενότητας

  • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η επιλογή διαφημιστικής εταιρείας
  • Να γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από μια διαφημιστική εταιρεία
  • Να αναγνωρίσει ποια είναι τα πιθανά προβλήματα στην συνεργασία