Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία - Open Courses (SBA105)

George Panigyrakis

Περιγραφή

 

                                              

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο όπου η επικοινωνία είναι βασικός άξονας της καθημερινότητάς μας. Αυτό δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την έννοια της επικοινωνίας στα πλαίσια της επιχείρησης. Η έννοια του συμβόλου, της αξίας που παίρνει ο καταναλωτής από τη χρήση συγκεκριμένου επώνυμου προϊόντος αλλά και του τρόπου ζωής που προωθείται μέσα από συγκεκριμένες επωνυμίες, είναι όλα θέματα στενά συνδεδεμένα με την επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης. Διότι ζητούμενο είναι όλες οι ενέργειες που αφορούν την διαφήμιση και την επικοινωνία της επιχείρησης να είναι συντονισμένες και να κατευθύνονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα από μια Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική, δημιουργώντας στην αρχή και ενισχύοντας στη συνέχεια την εικόνα του προϊόντος-υπηρεσίας.

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική είναι επομένως η διαδικασία με την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει και διοικεί τα εργαλεία προώθησης για να πετύχε

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Στόχοι ενότητας

1.Na κατανοήσουν την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και το τι αυτή περιλαμβάνει και συνεπάγεται.

2.Να γνωρίζουν τι περιέχει ο σχεδιασμός μάρκετινγκ

3.Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του στοχευμένου μάρκετινγκ.

4.Να διαχωρίζουν τι αποφάσεις συνεπάγεται καθένα από τα 4 P του μίγματος μάρκετινγκ.

5.Να καταλάβουν τι περιλαμβάνει η λειτουργία μάρκετινγκ και πως αυτή συνδέεται με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.

Nα κατανοήσουν την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και το τι αυτή περιλαμβάνει και συνεπάγεται.

2.Να γνωρίζουν τι περιέχει ο σχεδιασμός μάρκετινγκ

3.Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του στοχευμένου μάρκετινγκ.

4.Να διαχωρίζουν τι αποφάσεις συνεπάγεται καθένα από τα 4 P του μίγματος μάρκετινγκ.

5.Να καταλάβουν τι περιλαμβάνει η λειτουργία μάρκετινγκ και πως αυτή συνδέεται με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.

Λέξεις κλειδιά

 1. Τι είναι το Μάρκετινγκ;
 2. Η φιλοσοφία μάρκετινγκ(The marketing concept)
 3. Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ (Marketing strategy planning)
 4. ΣτοχευμένοVS. Μαζικό μάρκετινγκ (Target vs. mass marketing)
 5. Τα 4P’s
 6. Η λειτουργία μάρκετινγκ

Στόχοι ενότητας

 • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η έννοια της διαφήμισης
 • Να γνωρίσουν τα στάδια που πέρασε η διαφήμιση διαχρονικά

Στόχοι ενότητας

 • Να κατανοήσουν τα στάδια ανάπτυξης ενός διαφημιστικού μηνύματος
 • Να αναγνωρίζουν τα στάδια της επικοινωνίας
 • Να γνωρίζουν τα είδη της διαφήμισης
 • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει το δημιουργικό στην διαφήμιση
 • Να διαχωρίζουν τα είδη της έκκλησης στην διαφήμιση και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός

Στόχοι ενότητας

 • Με ποια κριτήρια επιλέγονται τα κατάλληλα μέσα για κάθε διαφήμιση;
 • Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά κάθε μέσου;

Ενότητα Έρευνας Διαφήμισης

Στόχοι ενότητας

 • Να γνωρίσουν τα είδη της έρευνας για μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας
 • Είδη μετρήσεων
 • Περιβάλλον διαφήμισης

Στόχοι ενότητας

 • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η επιλογή διαφημιστικής εταιρείας
 • Να γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από μια διαφημιστική εταιρεία
 • Να αναγνωρίσει ποια είναι τα πιθανά προβλήματα στην συνεργασία

Στόχοι ενότητας

 • Να κατανοήσουν την έννοια της δημοσιότητας και το τι αυτή περιλαμβάνει
 • Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία της δημοσιότητας
 • Να γνωρίζουν τα στάδια ενός προγράμματος δράσης δημοσιότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1007
Αρ. Προβολών :  8245

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -