Εισαγωγή στη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με το Moodle - 3ο Μέρος

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το 3ο μέρος του εργαλείου Moodle. Παρουσιάζονται προηγμένα θέματα, όπως Quiz, Activity completion, Badges, Assignment submission, δημιουργία και διαχείριση ομάδων και δίνονται παραδείγματα. Αναλύεται επίσης και εφαρμόζεται η μεθοδολογία του personalization στην εκπαίδευση.

 

Λέξεις-Κλειδιά: Quiz, Activity Completion, Badges, Assignment Submission, groups, restrict access, personalization