Πρωτόκολλα Πολλαπλής Προσπέλασης
  • Multiple access
  • Multiple Access Control
  • IEEE 802 Layers - Media Access Control (MAC)
  • Slotted ALOHA

Διαφάνειες Ενότητας