Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες - Open Courses (INF113)

Βασίλειος Σύρης

Περιγραφή

Introduction at the graduate level to Wireless Communications & NetworksMobile Communications, Mobile Computing, and Pervasive/Ubiquitous Computing.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

 • Fixed versus mobile broadband
 • Mobile network evolution
 • Wired vs. wireless
 • Mobile communications and the Internet
 • Infrastructure vs. infrastructure-less networks

Διαφάνειες Ενότητας (1ο σετ)

Διαφάνειες Ενότητας (2ο σετ)

 

 • Basic communication system
 • Basic wireless terms
 • Fading
 • Free space propagation model
 • Antenna types

Διαφάνειες Ενότητας

 • Multiple access
 • Multiple Access Control
 • IEEE 802 Layers - Media Access Control (MAC)
 • Slotted ALOHA

Διαφάνειες Ενότητας

 • 802.11 scope & modules
 • 802.11 architecture
 • 802.11 PHY specifications
 • CSMA/CA
 • 802.11 security

Διαφάνειες Ενότητας

 • Network elements
 • Broadcast Control Channels
 • GSM identifiers
 • GPRS features

Διαφάνειες Ενότητας

 • 1G to 5G
 • UMTS architecture
 • Wideband CDMA
 • UMTS evolution towards LTE
 • LTE simplified architecture

Διαφάνειες Ενότητας

 • Fixed-Mobile Convergence drivers
 • Mobile operators
 • Convergence at multiple layers
 • IMS architecture

Διαφάνειες Ενότητας

 • Motivation for Mobile IP
 • Mobile IP mechanisms
 • IP micro-mobility

Διαφάνειες Ενότητας

 • TCP congestion control
 • Link layer retransmission issues
 • Impact of mobility on TCP

Διαφάνειες Ενότητας

 • Problems with Current Internet
 • Basic Functions of ICN
 • Source mobility approaches

Διαφάνειες Ενότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  540
Αρ. Προβολών :  7136

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -