Διαδικαστικά, Επισκόπηση και Τάσεις
  • Fixed versus mobile broadband
  • Mobile network evolution
  • Wired vs. wireless
  • Mobile communications and the Internet
  • Infrastructure vs. infrastructure-less networks

Διαφάνειες Ενότητας (1ο σετ)

Διαφάνειες Ενότητας (2ο σετ)