Από Επιχειρηματικές Διαδικασίες σε Τεχνολογία Πληροφορίας: Η οπτική της διοικητικής απόδοσης

Εισαγωγή στην έννοια της απόδοσης πληροφορίας: δεδομένα διοίκησης, μετρικές, μετρήσεις, δείκτες, εργαλεία και μέθοδοι. Επιλογές Τεχνολογίας Πληροφορίας (επιχειρηματική αναλυτική κτλ) για υποστήριξη της Διοίκησης Απόδοσης ΕΔ. Παρουσιάσεις πραγματικών μελετών περίπτωσης από προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές και συζήτηση στην τάξη.