Η στρατηγική σε όρους Επιχειρηματικών Διαδικασιών: Οπτική της Απόδοσης

Ο μετασχηματισμός λειτουργικών διαδικασιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες: ανάλυση και (ανα)σχεδιασμός. Αρχιτεκτονικές Πληροφορίας ως υποστηρικτές Διοίκησης Απόδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (παραδείγματα από συστήματα ERP). Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Διαδικασίας με το εργαλείο ARIS.