Το Θεσμικό Έλλειμμα.

Διάλεξη του κ. Αριστείδη Ν. Χατζή, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τα θεσμικά εμπόδια που επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

 

Λέξεις-κλειδιά:

θεσμικό έλλειμμα, οικονομική ανάπτυξη, Σύνταγμα, κοινωνικό συμβόλαιο, ατομικά δικαιώματα