Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.

Διάλεξη του κ. Νικόλαου Κ. Μπαλτά, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Αγροτική Πολιτική.

 

Λέξεις-κλειδιά:

Κοινή Αγροτική Πολιτική, δασμοί, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, επιδοτήσεις, κοινοτικοί πόροι, παραγωγικότητα εργασίας, agenda 2000, αγρανάπαυση, Συνθήκη της Ρώμης, Γύρος της Ουρουγουάης, Γύρος της Χιλιετίας