Η Ελλάδα και η παγκόσμια οικονομία.

Διάλεξη του κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, Καθηγητή Οικονομικής Επιστήμης, με θέμα τον ρόλο της Ελλάδας στην Παγκόσμια Οικονομία. Αναφορά στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

κεφαλαιακές ανάγκες, προπατορικό χρέος, 19ος αιώνας, πτώχευση 1893, Κανόνας Χρυσού, Μικρασιατική καταστροφή, Bretton Woods, ευρωζώνη, Παγκοσμιοποίηση, διεθνές εμπόριο, ΑΕΠ, μεγέθυνση, ανεργία, πληθωρισμός, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύγκλιση, ισοτιμία, έλλειμμα