Η ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία.

Διάλεξη του κ. Πάνου Μάντζαρη, ανεξάρτητου συμβούλου με ειδίκευση στις τραπεζικές επενδύσεις, με θέμα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας και ελληνικής ναυτιλίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

ναυτιλία, εφοπλισμός, σημαία ευκαιρίας, Ιαπωνία, παγκόσμιο εμπόριο, χύδην φορτίο, bulk, χρηματιστήριο, μετοχικό κεφάλαιο, δάνειο, ενέχυρο, προσωποπαγείς εταιρείες