Η άνοδος και η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Συνέπειες για την Ελλάδα.

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση με θέμα την άνοδο και την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αυτές οι δυο χρονικές στιγμές σηματοδοτούν εξελίξεις που επηρρεάζουν όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στην οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

 

Λέξεις-κλειδιά:

τείχος, Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ψυχρός Πόλεμος, Σχέδιο Μάρσαλλ, Βαλκάνια, πρόσφυγες, μεταναστευτικές ροές, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, εκδιομηχάνιση, αποβιομηχάνιση, οικονομικός φιλελευθερισμός, κράτος πρόνοιας, διπλό έλλειμμα