Το εμπόριο στην Ελλάδα. Η διαφοροποίηση της εμπορικής δραστηριότητας εξαιτίας της κρίσης.

Διάλεξη της κ. Βάλιας Αρανίτου, Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Κρήτης με θέμα την εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Με μεθοδολογικό εργαλείο την Πολιτική Οικονομία αναλύεται η φυσιογνωμία της εμπορίου στην Ελλάδα και πως αυτή επηρρεάζεται από την κρίση.

 

Λέξεις-κλειδιά:

πολιτική οικονομία, λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, mall, εκπτωτικά χωριά, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασία τις Κυριακές