Η εμπειρία εισαγωγής τεχνογνωσίας και επιχειρηματικής κουλτούρας από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Διάλεξη του κ. Πάνου Μάντζαρη, ανεξάρτητου συμβούλου με ειδίκευση στις τραπεζικές επενδύσεις, με αντικείμενο την προσπάθεια εισαγωγής στην Ελλάδα της προσωπικής και επαγγελματικής του εμπειρίας από τις ΗΠΑ. Ανάλυση των θεσμικών εμποδίων και της διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας που διαπίστωσε.

 

Λέξεις-κλειδιά:

επιχειρηματική κουλτούρα, τεχνογνωσία, United Fruit Company, θεσμοί, κίνητρα, ρίσκο, εμπόριο, εισαγωγές, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, επενδύσεις, διαπλοκή