Η βιομηχανία στην Ελλάδα της κρίσης.

Διάλεξη της κ. Χριστίνας Σμέτη σχετικά με την ελληνική βιομηχανία, την εξέλιξη της, και την επιρροή της κρίσης σε αυτή. Σύγκριση με άλλες οικονομίες.

 

Λέξεις-κλειδιά:

βιομηχανία, εξόρυξη και λατομεία, κατασκευές, μεταποίηση, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία