Μία πρόταση εξόδου από την κρίση.

Διάλεξη του κ. Γεωργίου Κ. Μπήτρου, ομότιμου καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία προτείνει έναν κάνόνα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

τραπεζικό σύστημα, principal-agent, κόκκινα δάνεια, free banking, εξυπηρέτηση δανείου