Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της οικονομίας (1960 - 2009)

Διάλεξη της κ. Σοφίας Δημέλη, καθηγήτριας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την μακροοικονομική αποτύπωση της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας από το 1960 εως το 2009.

 

Λέξεις-κλειδιά:

δαπάνη, επένδυση, ΑΕΠ, ισοζύγιο, εξωτερικό εμπόριο, ανταγωνιστικότητα, οικονομικοί κύκλοι, εθνικολογιστική ταυτότητα, εγχώριο προϊον, εθνικό προϊόν, δημοσιονομικά μεγέθη