Χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας υπό το πρίσμα της κρίσης.

Σε συνέχεια της διάλεξης της κ. Ιωάννας Πεπελάση σχετικά με τα σταθερά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας στην παρούσα διάλεξη γίνεται αναφορά και στην κρίση.

 

Λέξεις-κλειδιά:

δίκτυα, καρτέλ, price fixing, ανισότητα, φτώχεια