Τα σταθερά δομικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας στην μακρά διάρκεια.