Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και οικονομικοί κύκλοι (1950-2013)

Διάλεξη της κ. Ιωάννας Πεπελάση στην οποία τίθεται το γενικό μακροοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαλέξεις και θα τοποθετηθεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας.

 

Λέξεις-κλειδιά:

οικονομικός κύκλος, περιοδιολόγηση, ύφεση, ανάπτυξη, χρονολόγιο, οικονομική ιστορία