Εισαγωγική απεύθυνση από την κ. Ιωάννα Πεπελάση

Σύντομη απεύθυνση από την κ. Ιωάννα Πεπελάση σχετικά με τον χαρακτήρα του μαθήματος και αντίστοιχες απαιτήσεις για αυτό.