7. Δημοσιότητα

Στόχοι ενότητας

  • Να κατανοήσουν την έννοια της δημοσιότητας και το τι αυτή περιλαμβάνει
  • Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία της δημοσιότητας
  • Να γνωρίζουν τα στάδια ενός προγράμματος δράσης δημοσιότητας