3. Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος

Στόχοι ενότητας

  • Να κατανοήσουν τα στάδια ανάπτυξης ενός διαφημιστικού μηνύματος
  • Να αναγνωρίζουν τα στάδια της επικοινωνίας
  • Να γνωρίζουν τα είδη της διαφήμισης
  • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει το δημιουργικό στην διαφήμιση
  • Να διαχωρίζουν τα είδη της έκκλησης στην διαφήμιση και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός