2. Ιστορική αναδρομή διαφήμισης

Στόχοι ενότητας

  • Να κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η έννοια της διαφήμισης
  • Να γνωρίσουν τα στάδια που πέρασε η διαφήμιση διαχρονικά