1. Εισαγωγή

Στόχοι ενότητας

1.Na κατανοήσουν την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και το τι αυτή περιλαμβάνει και συνεπάγεται.

2.Να γνωρίζουν τι περιέχει ο σχεδιασμός μάρκετινγκ

3.Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του στοχευμένου μάρκετινγκ.

4.Να διαχωρίζουν τι αποφάσεις συνεπάγεται καθένα από τα 4 P του μίγματος μάρκετινγκ.

5.Να καταλάβουν τι περιλαμβάνει η λειτουργία μάρκετινγκ και πως αυτή συνδέεται με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.

Nα κατανοήσουν την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και το τι αυτή περιλαμβάνει και συνεπάγεται.

2.Να γνωρίζουν τι περιέχει ο σχεδιασμός μάρκετινγκ

3.Να αναγνωρίζουν τα οφέλη του στοχευμένου μάρκετινγκ.

4.Να διαχωρίζουν τι αποφάσεις συνεπάγεται καθένα από τα 4 P του μίγματος μάρκετινγκ.

5.Να καταλάβουν τι περιλαμβάνει η λειτουργία μάρκετινγκ και πως αυτή συνδέεται με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.

Λέξεις κλειδιά

  1. Τι είναι το Μάρκετινγκ;
  2. Η φιλοσοφία μάρκετινγκ(The marketing concept)
  3. Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ (Marketing strategy planning)
  4. ΣτοχευμένοVS. Μαζικό μάρκετινγκ (Target vs. mass marketing)
  5. Τα 4P’s
  6. Η λειτουργία μάρκετινγκ