Βασικές αρχές Logistics

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για Basic Terms and Key decisions in designing logistics, Logistics Profiles and Business Model, E-commerce και Logistics, Case Studies και Innovative Business Models.

Λέξεις Κλειδιά: RFID, εφοδιαστική αλυσίδα, προσομοίωση