Introduction to Accounting and Financial Statement Analysis

Η παρούσα ενότητα περιέχει υλικό για την παροχή γνώσεων σε σχέση με τις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της δομής των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, για λογιστικές καταστάσεις, για τον ισολογισμό ‐ Στοιχεία Ενεργητικού – Υποχρεώσεων – Ιδίων Κεφαλαίων, για την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ‐ Έσοδα και Έξοδα και τέλος για την Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Διοικητική λογιστική, οικονομικά αποτελέσματα, ισολογισμός, ΔΛΠ, ΕΛΣ